یه روز عالی با مددجویان مرکز در سینمای شقایق نوشهر

دسته: تازه های مرکز نوشته شده توسط هادی زاده

روز چهارشنبه 96/3/3 به اتفاق مددجویان مرکز یه روز خوب رو در سینما شقایق نوشهر گذروندیم.